การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมบุษราคัม โดยมีท่าน ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้