ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการฯ

ประกาศผลรับโอน อ 23