การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

1.ว 271-ย้าย ศน.

2. ตัวชี้วัดย้าย ศน.

3.แบบประเมินตัวชี้วัดและคำร้อง

4.ตำแหน่งว่างศน.64