การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564

แจ้งย้ายครู 64 (ร.ร.)

แจ้งย้ายครู 64 (เขต)

3. แบบคำร้องขอย้าย

4.เล่มสรุปงบหน้าฯ