ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอน ฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการฯ

ประกาศ