การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีพิเศษ) ปี พ.ศ. 2564

หนังสือแจ้ง

1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย3

4.เล่มสรุปงบหน้าฯ

(แบบคำร้องขอย้าย)