ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ฯ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานฯ

ประกาศการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ