ประกาศรับสมัครบูคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมตรา 38 ค.(2)

ประกาศ กศจ.(องค์ประกอบการประเมิน ว 30)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ฯ