ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก