ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ.11

1.ประกาศรับสมัคร อ 11 (แก้ไขแล้ว)

2.ประกาศ กศจ.(องค์ประกอบการประเมิน ว 30)